Ex natura viviere summum bonum est

Vlčí bob

Popis:


Vytrvalá, 50 až 160 cm vysoká bylina. Listy 9 až 18četné, lístky úzce kopinaté až obkopinaté, špičaté, na rubu přitiskle chlupaté, řapíkaté. Květenství je až 40 cm dlouhý hrozen, květy modré, fialové nebo bělavé. Kvete v červnu až září.

Výskyt:


Mýtiny, okraje lesů a cest, řídké lesní porosty, preferuje půdy kyselé až neutrální, nevápnité, umístění světlé.

Obsažené látky:


Lupina obsahuje zejména v semenech (ale nejen tam) chinolizidinové alkaloidy lupinidin (spartein), lupanin, lupinin a jiné, glykosid lupinid, albin, multiflorin, anagyrin a aminokyseliny (např. lathyrin). Lupinové alkaloidy silně poškozují jaterní tkáň a způsobují její nekrosu. Vedle toho dochází k těžkému poškození nervového systému, srdce a ledvin. Podle velikosti dávky působí přítomné alkaloidy buď dráždivě nebo tlumivě na centrální nervový systém. Otrava se projevuje sliněním, nevolností, zvracením, neklidem, křečemi, poruchami srdečního rytmu, potížemi s polykáním, v těžkých případech dochází k ochrnutí dýchacích orgánů a následné smrti za plného vědomí. Prognóza otrav lupinou je vždy nepříznivá! Při léčení se podává olejové projímadlo nebo voda s taninem, který sráží alkaloidy a zabraňuje tak jejich vstřebávání. Smrtelná dávka u ovce činí asi 100 g semene, kolik je to u člověka, jsem nezjistil. V menších dávkách (max. do 10 semen) způsobuje lupina až několik hodin trvající halucinace, které jsou dle zpráv "experimentátorů" obvykle pociťovány jako nepříjemné až depresivní (svět je v rozkladu, vše umírá, vybavují se zneklidňující otázky) a bývají spojeny i s celkovou nevolností. Vzhledem k výše uvedenému však není radno s lupinou v tomto směru jakkoliv experimentovat!!!

Spolupráce s Ministertsvem obrany

Survivalschool ve spolupráci s MOČR a MCM

Facebook

YoutubePočasí

Miniaplikace

Partneři:


Zálesáctvo